Magloosheid

Wat verklaar Afrikalande se mislukkings?  Is Afrika in ‘n permanente staat van  adolessensie?  Of verstaan Afrikane nie demokrasie nie, soos in die kommentare van hierdie inskrywing gesuggereer word?  Hoekom is daar iets soos Afrika se “Big Man” sindroom: mense soos Robert Mugabe en Julius Malema. Hoekom steun Afrikane sulke leiers wat hul lande tot in die steentydperk in beskadig?  Kan mens al Afrika se probleme op kolonialisme blameer, en as dit so is, hoekom verbeter dinge nie radikaal wanneer Afrikalande bevry word nie?

Gelukkig hoef mens nie te gaan op wat wit mense of Afrika politici daaroor sê nie, want by hierdie twee groepe gaan jy nie maklik die waarheid daaroor hoor  nie.

Die beste verklaring is te verkry by Afrikane uit burgerregte organisasies.    Hierdie mense het nie self die mag nie, en is nie daarop uit om verskonings te soek nie, maar om dinge beter te maak.  Hulle is uiters krities teenoor Afrikaleiers se neiging tot selfsug, selfverryking, nepotisme, korrupsie en dodelike vyandigheid teenoor diegene wat hulle skandes oopvlek, byvoorbeeld ondersoekende joernaliste.

En uit hierdie geledere het ek ‘n verklaring gehoor vir Afrika se mislukkings wat vir my die oortuigendste is, naamlik die magloosheid van Afrikane.  Afrika politici tree so op omdat hulle kan.  Omdat hulle burgers gesamentlik nie genoeg mag het om hulle te keer nie.  Omdat groot hoeveelhede van hulle nie kan lees nie, of, al kan hulle lees, dalk nie voldoende geleerd is om die taal van propaganda te herken vir wat dit is nie.    Omdat hulle nie toegang het tot alternatiewe bronne van nuus nie, en daarom net blootgestel word aan die leuens wat hul leiers hulle voer.   En bo alles is hulle  te vasgevang in die daaglikse stryd om oorlewing is om iets aan die politici te probeer doen.

Die keersy daarvan is dat sulke maghebbers baat daarby om ‘n maglose bevolking te hê, want dan kan hulle plunder soos hulle wil.  Om hul mense onder te hou, sal hulle selfs dinge dinge doen soos om etniese konflik aan te blaas, soos wat die ANC nou juis doen met die “kill the boer” aanslag om die aandag van hul plunder af te trek.

Voordat Europeers bemagtig is, was die konings van Europa dieselfde as Africa se big men:  om hulle mag te behou, moes hulle hul mense onder hou. Ongeleerd en arm, betower deur sprokies van edele prinse en konings wat kastig baie lief vir die mense is.

Hierdie neigings van maghebbers is glad nie uniek aan  Afrikaleiers nie.  Dis die magloosheid van die bevolking wat veroorsaak dat hul leiers  so met hulle kan mors, en die teenstand van burgers in ontwikkelde lande wat verhinder dat dit daar so erg gaan soos in Afrika.

In Brittanje het parlementslede van al die partye tot onlangs die bevolking bedrieg en verkul in die expenses – skandaal, en sou daarmee aangehou as die Telegraph dit nie ontbloot het nie –  dieselfde soort lae skuim politici as in SA, maar ‘n bemagtige bevolking en media wat die verskil maak.

Britse politiek word ook nie net op ‘n beskaafde vlak gevoer rondom koek, tee en koerantberigte nie.  Dit is baie moontlik dat politici soos Blair gekonkel het met Britse spioenasiediense om vir dr George Kelly te vermoor nadat hy hulle redes om Irak aan te val, op ‘n kritiese tydstip in twyfel getrek het.  Hoekom anders moet  die mediese ondersoek na sy dood vir 70 jaar geheim gehou word?  Maar hieroor maak die staatsbeheerde BBC nie juis ‘n ophef nie, want die regering het hul onafhanklikheid in die kiem gesmoor het met die afdanking van die ondersoekende joernalis Andrew Gilligan.   Maar ongelukkig vir Tony daag sy burgerlike opponente gereeld op om hom as moordenaar uit te jou.

Selfverrykende, oneerlike, misdadadige en moorddadige politici, wat hul kritici se stemme met onaanvaarbare metodes sal probeer stilkry, bestaan ook hier in Brittanje.  En tog is daar altyd hoop, want die gemiddelde Engelsman, Skot en Wallieser is nie magloos nie.   Politici se misdade word ontbloot, en sommiges gaan selfs tronk toe (byvoorbeeld Lord Jeffrey Archer).  Die stryd om politiek skoon te kry, is ‘n nimmereindigende stryd, wat nooit gewonne sal wees nie, want politiek is nou maar eenmaal so dat dit oneerlike kansvatters en korruptes lok soos motte deur ‘n kers gelok word.

In Suid-Afrika is daar ‘n kwaaier stryd aan die gang om ‘n veel erger spul politici in bedwang te probeer kry, nie net sodat hulle die land moet dien in plaas daarvan om net hulself te verryk nie, maar ook om te keer dat Suid-Afrika totaal verval in wanorde en anargie.  Net bemagtigde burgers wat optree teen hierdie soort politikus kan keer dat ons dieselfde pad loop as talle ander Afrika lande.

Eers as ons nie meer aan rasgedrewe verklarings van Afrika mislukkings vasklou nie, sal ons kan hande vat met mense soos hierdie om die ANC te verslaan.  Gelukkig het ons reeds baie meer bemagtigde burgers wat kan optree as byvoorbeeld Liberië of Zimbabwe.

This entry was posted in afrika, suid-afrika and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

18 Responses to Magloosheid

 1. Dit maak my depressief om te sê dat ek met jou saamstem. Depressief, want as jy kyk na die gemors waarin ons opvoedingstelsel is, raak die vooruitsigte in die toekoms maar hopeloos.

 2. Die vraag oor Afrika se situasie leen homself ongelukkig nie tot eenvoudige antwoorde nie. Soos soveel dinge in die wereld is die antwoord multi-dimensioneel en ‘n samevoeging van vele veranderlikes. Wat jy oor magloosheid skryf is waar. Dat kolonialisme ‘n rol gespeel het, is waar. Maar mens behoort nie die rol van etnisiteit en primordiale kultuur te negeer nie. Ook dit speel ‘n rol.
  Die westerse state het destydse lukrake grense getrek en diverse etniese groepe saamgegooi in ‘n prutpot van konflik. Een van Afrika se groot probleme is etniese verdeeldheid. As jy na die kaart kyk, sal jy sien dat die mins verdeelde state dikwels ook die suksesvolste is. Etnisiteit en kortsigtige politieke mobilisering daarondom is ‘n groot vlieg in die salf.
  Kultuur en mentaliteit speel ook ‘n belangrike rol. Neem jy bv. Suid-Korea as voorbeeld, sien jy dat Confucianisme ‘n geweldige impak gehad het op talle samelewingsvlakke en deels Korea se ekonomiese opgang verklaar. As kultuur deel van ‘n verklaring uitmaak van hoekom sommige state slaag, moet dit ook in aanmerking geneem word by verklarings hoekom ander state faal.

  • alleman sê:

   BiB, ek dink jy vat die dinge wat ek uitgelaat het, goed saam. Maar ek wou een aspek uitlig wat ek voel die meeste Afrikaners bitter nodig het om te begin verstaan,

 3. flippiefanus sê:

  Alleman, ek sien nie juis dat jy die vraag watjy stel beantwoord nie. As die antwoord vir Afrika se probleme selfsugtige politici is en sulke selfsugtige politici ook in Engeland te vinde is, hoekom dan die groot verskil tussen Afrika en Engeland. Weereens, en hier beaam ek wat Bib se^, is die antwoord te vinde in die kultuur.

  Jy is reg dat Europa ook op ‘n stadium was waar Afrika nou is. Dus moet mens die hedendaagse kulture in Afrika vergelyk met die kulture wat op daardie tyd in Europa bestaan het. Daar is groot verskil tussen die Europese kulture van daardie tyd en van vandag.

  • alleman sê:

   Flippie, ons blyk geneties geprogrammeer te wees om daardie een ding wat jy sê vas te glo en te beklemtoon as die enigste faktor – bo al die ander dinge wat ander redelike en intelligente mense glo – mense wat baie dieper en langer daaroor besin het as ons.
   En ons koppigheid (domastrantheid?!) oor hierdie saak maak dat ons min kans het om oor die weg te kom met die moderne, verengelsde Afrikane, wat kultureel en ideologies eintlik baie meer met die Britse linkses gemeen het as met enige iemand anders. Hulle – die elite wat SA regeer – is die groep wat ons veral nie verstaan kry nie.

   • flippiefanus sê:

    Ek is nie seker wat die”een ding” is waarna jy verwys nie, maar as dit kultuur is dan is dit ‘n redelike omvattende konsep. Kultuur kan teruggevoer na die totale ontwikkeling wat plaasgevind het. Dit raak op die ou end baiekompleks, maar daar is mense wat beweer dat die oorspronklike probleem in omstandighede gelee is wat niks met mense te doen het nie.

    Klink vir my eerder dat jy ‘n aksie het teen die Engelse. Is dit nog na aanleiding van die Boere-oorlog?

 4. Sammi sê:

  Seker ‘n jaar of so gelede het ek geskryf oor “jou gemoedstoestand hang af van waar jy bly” en nou meer as ooit tevore is dit so. In die realiteit.
  Vandat ons Somerset Wes toe verhuis het, is dit asof mens op ‘n eiland weg van die realiteit van SA bly. Alles is skoon en alles werk.

  Met DIT wil ek weergee dat GEEN mens, maar GEEN mens weet hoe aaklig dit is om te bly in ‘n omgewing waar alle dienste uitmekaar val nie.

  Magloosheid gaan oor die verlorenheid van iets te DOEN aan jou eie situasie. Indien mens dit kon bekostig, finansieel en werksgewys om te kan verhuis, sal mens se gemoedstoestand aansienlik verbeter.

  Die ongelukkige waarheid is dat baie nie daardie luukse het nie en dan daagliks onderworpe is aan verval, roof en moord.

  Instede van net te praat, wat ons as Afrikaners tog so goed doen, kan diegene wat nog wil, liewer met positiewe dinge begin, deur die publiek attent te maak dat KINDERS die toekoms is en dat die ANC KINDERS liederlik faal.

  Hoekom sit ‘n 15-jarige NIE op skoolbanke nie? Daardie kinders was nie deel van die Struggle nie. As ons ‘n verskil wil maak moet ons met ouers van hierdie kinders ernstig begin kommunikeer sodat HULLE druk op die regering kan plaas vir ‘n veiliger toekoms vir hul kinders

 5. Louwie sê:

  Magloosheid is seker die sleutelwoord in Alleman se betoog. Dit is presies dit wat die witmens in hierdie land op die rand van die afgrond het. Om te sien hoe alles uitmekaar val, drolle in die straat dryf, alle dienste uitrafel, en jy mag geen insette of kritiek lewer nie want dan is jy `n rassis. Daarom is Sammi se voorstel onwerkbaar want die ouers van die kinders waarmee hy wil praat sal nie luister nie. Tipies adolossent sal hulle self dinge doen, hulle het nie jou raad nodig nie, maar jy is die skuldige as hulle planne nie werk nie.
  Alleman, ek dink ons verstaan die regerende elite heel goed, ons is net onmagtig om iets aan hulle gedrag te doen. As jy al `n rebelse adolossent in jou huis gehad het sou jy weet. Dis hel. Om heel daar uit te kom is net genade.

  • alleman sê:

   Louwie, mens kan en moet kritiek lewer – en jy kan dit juis baie meer akkuraat en op die man af doen as jy sonder rassisme is.
   Net ‘n anti-rassis kan werklik die teiken tref.

   Ek het nie oor wit magteloos of magloosheid geskryf nie, en hoewel mens seker rede het om magteloos te voel, is wit mense nie magloos nie.
   Wit mense is eerder verlam deur verskeie faktore.

  • Sammi sê:

   Louwie, ek is ‘n ma wat twee rebelse tienerseuns moes grootmaak. Die geheil is JUIS om baie sterk riglyne wat parallel loop daar te stel en soos die kinders hulself handhaaf daardie “tramspore” groter te laat word.
   Plus ek het onder die Zoeloes van KZN heelwat kinders onder my vlerk geneem en hulle touwys gemaak op dieselfde manier. Hulle bewus laat word van self-verantwoordelikheid. Daarna het ek van hul moeders gehelp om tenminste die basiese beginsels te verstaan van inkomste versus uitgawes. Van saad plant en hoenders aanhou vir kos. Ens
   Punt is: al elkeen van ons net gaan terugsit en aanvoer wat jy propageer SAL alles uitmekaar val.
   Indien jy verandering wil sien, begin by die kinders want daardie kinders is die TOEKOMS.

   Wanneer ouers voel, sien en ervaar dat daar ‘n hoop is vir hulle kinders se toekoms, het daardie ouers meer mag. Dan verduidelik mens aan hulle die beginsel van hoe sterk een stem kollektief KAN werk.

   Elkeen is geregtig op ‘n beter lewe en mens moet nooit die fout maak om die ma’s van hierdie w^reld te onderskat nie.

   • flippiefanus sê:

    Sammi k haal my hoed afvir mense wat nie praat nie maar ook doen. Daarom loof ek jou pogings om ‘n verskil te maak. As almal in SA maar net so deeltjie wil doen kan ons waarlik nog op die ou end die land verander. Ek probeerook my deel doen, maar aan die ander kant an die spektrum. Ongelukkig het die minder sigbare resultate.

 6. Stem saam. Witmense is nie magloos nie, maar net baie versigtig om die mag wat hulle wel het (ekonomiese mag) te gebruik in protes.

 7. Louwie sê:

  Sorry maar ek dink dat, om te glo dat die witmens nog enige politieke of ekonomiese mag in hierdie land het, dan leef jy in `n gekkeparadys. Die enigste mag wat ons nog het is die rede en ons medemenslikheid. As ons nie daarmee die gematigdes en redelikes onder alle mense in die land saam kan snoer nie is ons gedoem tot Malema-land, vervloekte land.
  Miskien kan jy my steeeds as rassis afmaak as ek sê die enigste verskil tussen Terre’Blanche en Malema was hulle velkleur. Vir die res was hulle politiek, rassisme en vlak van denke presies op dieselfde peil.

 8. alleman sê:

  Louwie, ek maak jou nie as rassis af nie, en staan ook nie veroordelend teenoor jou nie. Ek verskil met jou oor die hoeveelheid mag wat ons het & sal hopelik nog daaroor skryf.

 9. Retha sê:

  Alleman, as jy skryf oor hoe ons wel mag het, sal ek dit beslis wil lees. Én Louwie se reaksie daarop.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s